News and Events

Aura Timen benoemd tot bijzonder hoogleraar bij het Athena Instituut

6 augustus 2018

Aura Timen is per 1 juni door het College van Bestuur van de VU benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Responses to communicable diseases in global health’, met een aanstellingsomvang van 0,2 fte. In de afgelopen decennia hebben bestaande en nieuwe besmettelijke ziekten hun impact op de wereldwijde gezondheid laten zien door uit te groeien tot wereldwijde noodsituaties. De  traditionele systemen voor de bestrijding van uitbraken en crises  worden steeds meer uitgedaagd en de internationale reactie hierop vraagt om een andere aanpak. Dit heeft onder andere te maken met de toegenomen mobiliteit van mensen en goederen, maar ook met veranderende percepties en communicatiemogelijkheden. Het onderzoek van Aura Timen concentreert zich op de dynamiek van  infectieziektecrises en op het effect van de maatregelen die genomen worden voor individuen, risicogroepen en populaties. Lees meer

Asia Sarti in Reformatorisch Dagblad over kinderarmoede

10 november 2017

Asia Sarti onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. Zij vergroot hiermee de rol van kinderen op beleidsniveau in de aanpak van de gevolgen om in armoede op te groeien. Sarti concludeert dat verhalen van kinderen over hun leven inzicht geven in hoe kinderen willen worden benaderd. Dit heeft effect als de discussies de complete leefomgeving van kinderen betreffen in plaats van alleen de nadruk te leggen op armoede. Dit betekent niet dat gesprekken over armoede moeten worden vermeden. Kinderen leiding geven in een participatieproces en hun leefwereld als geheel onderwerp van studie maken, betekent dat er ruimte is voor het bespreken van alle aspecten van het leven van kinderen, inclusief armoede en ontbering. Lees meer

SURe beurs naar onderzoekers Athena Instituut voor rol van de private sector bij kennisuitwisseling

25 juli 2017

Athena Instituut onderzoekers Barbara Regeer en Sarah Cummings kregen een van de drie SURe beurzen van NWO-WOTRO voor hun project ‘De rol van de private sector bij kennisuitwisseling in ontwikkelingssamenwerking’. Regeer: “Veel onderzoek naar kennisdeling richt zich op de ‘usual suspects’: het ontwikkelingswerk in de praktijk en de rol van beleid en onderzoek hierbij. Met ons project willen we ons op een minstens even belangrijke speler in dit veld richten: de private sector. Deze sector is immers expliciet benoemd in de Sustainable Development Goals, omdat zij ontwikkelingsinitiatieven op kunnen schalen en nieuwe doelgroepen kunnen bereiken”. Lees meer

Rubicon-beurs voor Athena-onderzoeker Ruth Peters

20 april 2017

Athena-onderzoeker Ruth Peters ontvangt van NWO een Rubicon-beurs. Met deze subsidie gaat Peters 18 maanden lang onderzoek doen naar gezondheidsgerelateerde stigma aan de Harvard Medical School in Amerika. Mensen met bijvoorbeeld een geestelijke ziekte, lepra of HIV/AIDS worden regelmatig gediscrimineerd of buitengesloten. Er is veel bekend over stigma, maar weinig over hoe we stigma kunnen verminderen. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe stigma-reductie theorie. Lees meer

Marjolein Zweekhorst is benoemd tot hoogleraar bij het Athena Instituut

20 oktober 2016

Marjolein Zweekhorst is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Innovation and Education in the Health and Life Sciences. Met haar onderzoek wil ze een bijdrage leveren aan methodologie ontwikkeling voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het gebied van de gezondheid en levenswetenschappen. Marjoleins onderzoek richt zich op methodologie ontwikkeling voor interactief beleid en technologie ontwikkeling op het gebied van internationale volksgezondheid en op onderwijs methodes en innovaties die studenten voorbereiden op een carrière in dit werkveld. Lees meer

Barbara Regeer geeft online college aan ambtenaren

15 december 2015

Regeer is als universitair docent verbonden aan het Athena Instituut en geeft maandag 21 december de MOOC (massive open online course) "Continue reflectie als nieuwe routine". Het werk van een ambtenaar moet waardevol zijn voor de maatschappij. Maar de vraag is: hoe zorg je als ambtenaar dat het daadwerkelijk nut heeft? Het antwoord daarop krijgen ambtenaren in de vijfdelige online collegereeks "Werken vanuit de bedoeling". Het college van Barbara Regeer, natuurkundig filosofe aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is het laatste in deze serie en is getiteld "Continue reflectie als nieuwe routine". Het college is bedoeld om ambtenaren bij te scholen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Lees meer

KnowVU Stimuleringsprijs voor e-Learning door docenten Athena

06 juli 2015

Het Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) heeft 30 juni jl. de eerste KnowVU Stimuleringsprijzen ter waarde van €5.000,- uitgereikt. Sjirk-Jan Zijlstra en Eva Sugeng zijn verbonden aan het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verzorgen onderwijs voor de bacheloropleiding Gezondheid en Leven. De twee docenten zijn heel blij met de prijs: “Na een succesvolle start met e-Learning binnen één cursus willen we deze wijze van doceren toepassen in meerdere cursussen. Studenten hebben aangegeven e-Learning een prettige manier van studeren te vinden, met name voor de lastig te begrijpen onderdelen. Een van de voordelen is dat e-Learning een positief leereffect heeft. We hopen door het aanbieden van de e-Learning als nieuwe onderwijsvorm het begrip van- en betrokkenheid bij de cursusonderwerpen te verhogen.” Lees meer

Een vrouwelijke docent is geen grietje

02 juli 2015

Opiniestuk over gendergelijkheid in de wetenschap door Pim Klaassen in de Volkskrant. Lees hier meer

Posterprijs voor Marijke de Cock

24 februari 2015

Marijke de Cock (Athena Instituut, sectie Gezondheid en Leven) heeft een posterprijs gekregen voor haar poster getiteld Early life exposure to endocrine disruptors and TSH levels in newborns – analysis of three European cohorts. De uitreiking vond plaats tijdens het congres Children: food and environment dat werd georganiseerd door het Childrens’ Health and Environment Network (CEHN). Het congres vond van 4 tot 6 februari 2015 plaats in Texas. Marijke de Cock is op 4 december 2014 gepromoveerd op het onderwerp ‘Hormoonverstorende chemicaliën hebben invloed op gezondheid kind’. In haar proefschrift toonde zij aan dat stoffen waaraan een ieder dagelijks wordt blootgesteld ook het ongeboren kind bereiken en dat deze stoffen een ongunstig effect hebben op de hormonale functie en groei van de foetus en het jonge kind.

Jos van Roosmalen bijzonder hoogleraar ‘Safe Motherhood and Health Systems’

11 juli 2014

Jos van Roosmalen bekleedt sinds 1 oktober de leerstoel Veilig Moederschap en Gezondheidssystemen aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU. Het is een aanstelling van één dag per week bij het Athena instituut voor een periode van twee jaar. De faculteit stelt de leerstoel beschikbaar om onderzoek aan dit wereldwijd nijpende probleem, moedersterfte in het kraambed, te blijven garanderen. Tot 1 mei 2012 bekleedde Van Roosmalen de vergelijkbare leerstoel ‘Professor of national and international aspects of Safe Motherhood’ bij VU Medisch Centrum (EMGO). Lees meer