Activiteiten

Verslag vergadering bestuur ABC

5 november 2018

Zeer onlangs heeft het bestuur van de alumnivereniging ABC vergaderd. We stelden vast dat de jaarlijkse bijeenkomst in juni  2018 - zowel het reünie gedeelte  als  de sessie-met - verhalen- goed is verlopen  en dat  we geen enkele negatieve reactie vernamen. Het bestuur verwelkomt  opmerkingen over zijn activiteiten , zowel positieve - en als dat zo  zou zijn- ook negatieve . Het e-mail adres onder dit  bericht kunt u voor correspondentie gebruiken. We zullen ook in 2019 een bijenkomst organiseren. Als datum  is 23 mei gekozen, als gebruikelijk een donderdag; weer dezelfde plaats, O|2- VU, binnenloop 17.30; na het plenaire deel een reünie; afloop rond 20.30 uur.

Gelieve te noteren in uw agenda!

Alumnibijeenkomst ABC: 7 juni 2018

De jaarlijkse bijeenkomst van de alumnivereniging ABC staat dit jaar voor donderdag 7 juni op het programma. Voor de opzet is voor hetzelfde stramien gekozen als in 2017. We beginnen dus aan het eind van de middag en zorgen vooraf voor broodjes etc. en na de presentaties tijdens een reünie voor drankjes.
Er zijn weer bijdragen van twee alumni en ook de rector van de VU zal het woord voeren. Net als verleden jaar staat er een korte presentatie van de VCSVU op het programma. We komen weer bij elkaar in het O|2 gebouw van de VU.

De alumni die toegezegd hebben te vertellen over hun VU tijd, maar vooral over hun carrière na het afronden van hun opleiding zijn Dr Theodoor de Jong en Prof. dr Gert-Jan Gruter.

Theodoor de Jong studeerde scheikunde, hoofdvak theoretische chemie, bijvak fysische chemie en studeerde cum laude af o.l.v. Luuc Visscher (1996-2002). Zijn promotieonderzoek deed hij o.l.v. Matthias Bickelhaupt; Evert Jan Baerends was promotor (2007). Vanaf 2008 was hij kwantitatief onderzoeker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; sinds 2016 is hij Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën. Theodoor koos als titel voor zijn presentatie ’Van chemie naar fiscaliteit. Pecunia non olet’.

Gert-Jan Gruter studeerde scheikunde van 1983 tot 1989 met als hoofdvak organische chemie bij Fritz Bickelhaupt en Wim de Wolf. Zijn promotieonderzoek voerde hij uit o.l.v. Otto Akkerman; Fritz Bickelhaupt was zijn promotor (1993). Hij startte zijn loopbaan bij DSM (1993 tot 2000) en was van 1996 tot 2006 deeltijdhoogleraar aan de TU Eindhoven (polymeerchemie). In 2000 was hij betrokken bij de oprichting van Avantium, waar hij sinds 2006 CTO is. In 2014 werd hij gekozen tot ‘Europees CTO van dat jaar’ en in 2017 werd hij genomineerd voor de titel ”Europees uitvinder van 2017”. Gert-Jan is buitengewoon hoogleraar Industrial Sustainable Chemistry aan de UvA. Hij koos als titel voor zijn bijdrage ‘The Opportunity of Sustainable Materials’.

De rector van de VU, Prof. dr Vinod Subramaniam, zal spreken over de VU nu; de titel van zijn bijdrage is: “Onze universiteit in 2018 en daarna”

Meer informatie komt tijdig op deze site. Noteer voor nu alvast de datum in je agenda! 


N.B. Voor vragen, suggesties, opmerkingen over de alumnivereniging is het e- adres van ABC secretariaat.sf.FEW@ vu.nl