ABC Alumnidag 23 mei 2019

De jaarlijkse bijeenkomst van de Alumnivereniging Bijzondere Chemici (ABC) dit jaar zal plaatsvinden op donderdag 23 mei a.s. We komen weer bijeen in het O|2 gebouw. Net als in voorgaande jaren zal het programma starten vanaf 17.00  uur (ontvangst, binnenlopen). Het formele deel start om 18.00  uur , gevolgd door de informele reünie met broodjes en koffie/ thee, een glas. Het formele programma zal het inmiddels ingeburgerde formaat hebben. Presentaties door een reünist die in het vak bleef en van één die een carrière min of meer buiten de scheikunde koos. Er zal ook weer een verhaal zijn over aspecten van de huidige gang van zaken bij de faculteit S&F, terwijl ook de VCSVU een korte bijdrage zal leveren.

Het formele programma waarover je ‘later’ meer gedetailleerde zult ontvangen, omvat bijdragen van:

Dr. Ton Rijnders

Ton studeerde biochemie (Planta, 1972- 1979) met bijvakken organische chemie (Bickelhaupt) en experimentele oncologie (AvL). Hij promoveerde aan de Univ. Utrecht bij prof. Sussenbach (1984) op zijn proefschrift ‘Immunological characterization of the adenovirus terminal protein’. Hij was postdoc aan de Erasmus universiteit en werkte daarna in diverse functies bij Organon (1986-2011). Daarna was hij wetenschappelijk directeur van TI-Pharma en Ligature (2011-2017). Vanaf 2017 is hij algemeen directeur van het Oncode Institute. Zijn lezing zal als titel hebben Colloborarive Drug Research (multidisciplinaire samenwerking, teamwork, communicatie over en weer fundamenteel en toegepast onderzoek.

Drs. John Groebe

John Groebe behaalde zijn kandidaatsdiploma scheikunde in Leiden (1983) en vervolgde zijn studie aan de VU; theoretische chemie (Baerends), doctoraal in 1988. Vanaf  1988 werkte  hij bij IBM in diverse functies: senior programmer analyst, project manager en tenslotte ’managing consultant ‘.
In 2001 verliet hij IBM en na functies bij enkele kleine bedrijven begon hij in 2006 voor zichzelf en werkte hij vanuit zijn eigen BV voor vooral grote instellingen. John zal spreken over Chemie voor het leven (kiezen voor een leven voor de chemie of chemie voor het leven?)

Prof. dr. Jacqueline van Muijlwijk

Jacqueline van Muijlwijk studeerde chemie, met zowel een doctoraal examen in de organische scheikunde (Bickelhaupt) als in de farmacochemie (Vermeulen), beide gehaald in 1994. Zij promoveerde in 2001 bij Timmerman  en IJzerman (Univ. Leiden).   Na haar promotie was ze enige tijd  leraar wiskunde (HAVO-VWO) waarna ze in 2003 terug kwam bij de VU (farmacochemie). Ze had een aantal functies, eerst als UD en daarna UHD. In 2017 werd ze benoemd tot hoogleraar ‘Innovations Human Health & Life Sciences; ook sinds 2017 is zij vice-decaan van de β- faculteit. Als titel voor haar bijdrage koos zij Faculty of Science - a sustainable faculty.

Bijdrage VCSVU

Titel: Studeren in deze tijd.