Alumni

ABC logoOp 20 oktober 2005 is de Alumnivereniging Bijzondere Chemici-VU (ABC-VU) opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de relatie tussen de Afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen alsmede de VU en de alumni te bevorderen. Het gaat daarbij om de contacten tussen alumni en de afdeling, tussen de alumni onderling en tussen de alumni en de studenten. De vereniging zal jaarlijks een bijeenkomst organiseren om dit doel te realiseren.

Aanmelden

Verslagen van alumnidagen

Contact

Bestuur

Henk Timmerman - voorzitter
Nel Velthorst - secretaris  
Henk van der Goot - penningmeester
Matthias Bickelhaupt - lid
Jacqueline van Muijlwijk - lid
Dick Schipper - lid
Chris Slootweg - lid