Rugklachten bij ouderen (BACE)

Een prospectieve longitudinale analyse van oudere mensen met lage rugpijn binnen de chiropractische zorg

English

chiropractic

Lage rugpijn is de belangrijkste niet-dodelijke ziekte in Europa en wordt in verband gebracht met toenemende kosten in de gezondheidszorg. Aangezien de bevolking steeds ouder wordt, zullen deze kosten waarschijnlijk alleen maar toenemen. Lage rugpijn, met name onder ouderen, leidt tot een verminderde levenskwaliteit, verminderde sociale interactie en een verhoogd eenzaamheidsgevoel, daarnaast wordt lage rugpijn ook in verband gebracht met een aantal bijkomende aandoeningen.

Een bekende veilige en effectieve behandeling voor lage rugpijn is spinale manipulatie. Ten opzichte van jongere leeftijdsgroepen, bestaat er relatief weinig onderzoek onder de wat oudere mensen met lage rugklachten in een chiropractisch behandelverband. Dit onderzoek zal de nodige kennis opleveren om deze groep patiënten beter te begrijpen en zodoende veiligere en effectievere zorg te kunnen verlenen.

Dit onderzoek is gebaseerd op the BACE study (BAck Complaints in Elders). Dit is een onderzoek van een internationale onderzoeksgroep, gericht op oudere patiënten met lage rugklachten in de eerstelijnszorg.

Een internationaal consortium is maakt deel uit van dit onderzoek dat momenteel in Nederland, Australië en Brazilië loopt. Het trekken van paralellen tussen het onderzoek in de eerstelijnszorg en dit nieuwe onderzoek biedt een zeer unieke kans voor chiropractie. Het geeft ons onder andere de mogelijkheid om het verloop van lage rugklachten vergelijken, evenals de factoren die invloed hebben op dat verloop en op de zorgkosten.

Doel. Dit ambitieuze pan-Europese project gaat de nodige data geven om het tekort aan kennis over oudere mensen met rugklachten aan te vullen, zodat we de chiropractische zorg voor deze groep patiënten kunnen verbeteren.

Doelstellingen:

  • Het onderzoeken van de duur, de ernst en het klinische verloop van lage rugklachten bij oudere mensen die een chiropractor bezoeken voor een nieuwe episode van lage rugklachten.
  • Het bepalen van voorspellende factoren die van invloed zijn op het verloop van lage rugklachten
  • Het vaststellen van effecten (bijv. functionele beperkingen, kwaliteit van leven), alsmede de kosten en veiligheid van de zorg voor oudere mensen die bij de chiropractor behandeld worden voor lage rugpijn.
  • Het bepalen van belemmerende en bevorderende zaken die invloed hebben op toegang tot chiropractische zorg.

Onderzoeksmethode

Werving van chiropractoren en patiënten. Alle leden van de Nederlandse Chiropractoren Associatie, de Zweedse Chiropractoren Associatie en de het Royal College of Chiropractic in het Verenigd Koninkrijk worden uitgenodigd om deel te nemen. Het werven van chiropractoren gebeurt via een aantal kanalen, bijvoorbeeld door benadering van alle leden via persoonlijke email, door emails vanuit de verenigingen aan hun leden en/of door een presentatie bij een Algemene Ledenvergadering van de betreffende vereniging. Iedere chiropractor wordt gevraagd om 15 patiënten te vinden die de praktijk voor het eerst bezoeken en die voldoen aan de criteria voor deelname.

Hoe dit project past binnen de onderzoeksagenda van de Europese Chiropractoren Unie

Dit project voldoet aan de top drie onderwerpen zoals gedefinieerd in de onderzoeksagenda (Rubinstein et al), nl:

  1. Kosten effectiviteit.
  2. Identificatie van subgroepen die naar alle waarschijnlijkheid reageren op de behandeling.
  3. Samenwerking tussen diverse instituten.
En wel op de volgende wijze:

  1. Data zullen verzameld worden over maatschappelijke kosten van de zorg (dus alle kosten gerelateerd aan de aandoening, ongeacht wie eraan betaalt of eraan verdient).
  2. Bovendien zal data voortvloeiend uit dit onderzoek, het mogelijk maken te bepalen welke patiënten waarschijnlijk het meeste baat hebben bij behandeling en welke therapieën het beste kunnen worden toegepast.
  3. Tenslotte zal het internationale karakter van dit onderzoek niet alleen de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen instituten stimuleren, maar ook de samenwerking tussen verschillende disciplines.

Gepubliceerde artikelen:
Back complaints in the elders (BACE); “design of cohort studies in primary care: an international consortium”

Tijdsvak:
2017-2021

Project team:
Alan Jenks, PhD Student VU Amsterdam
Sidney Rubinstein, Assistant Professor VU Amsterdam
Maurits Van Tulder, Director Dept of Health Sciences VU Amsterdam
Trynke Hoestra, Assistant Professor VU Amsterdam
Iben Axén, Associate Professor Karolinska Institutet
Dave Newell, Director of Research AECC University College
Johnathan Field, Chair Royal College of Chiropractors

Financiele Steun:
European Center for Chiropractic Research Excellence
Nederlandse Chiropractoren Associatie

Research Partners: 
http://ki.se/en/startpage

Contact:
Alan Jenks