Service

All the departments of the faculty of Science (listed below) have their contacts within FMIB. These contacts can help you with service tasks. Please click staff to find their affiliation.

2818315
Elektronica-Beta
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2860100
N&S algemeen
Jacob Arends - Rob vd Geer
2861100
Biofysica Fotosynthese/Energie (Croce)
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2861100
Biofysica Fotosynthese/Energie (Grondelle)
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2861100
Biofysica Fotosynthese/Energie (Dekker)
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2861100
Biofysica Fotosynthese/Energie (Kennis)
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2862100
Prakticum Natuurkunde
Jacob Arends - Rob vd Geer
2864100
Atomen, moleculen en lasers (Ubachs)  
Jacob Arends - Rob vd Geer
2864100
Atomen, moleculen en lasers (Eikema)  
Jacob Arends - Rob vd Geer
2864100
Atomen, moleculen en lasers (Vassen)
Jacob Arends - Rob vd Geer
2864100
Atomen, moleculen en lasers (Bethlem)
Jacob Arends - Rob vd Geer
2865100
(Astro) deeltjes fysica (Subatomaire Fysica)
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2866105
Fysica van levende systemen (Mac Kintosh)
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2867100
Fotoconversie materialen (Wijngaarden)
Hans Bakker - Johan Kos
2867105
Atomen, moleculen en lasers (Janssen)
Jacob Arends - Rob vd Geer
2868101
Fysica van levende systemen (Wuite)   
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2868101
Fysica van levende systemen (Peterman)  
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2869105
Biofotonica en medische beeldverwerking  (De Boer)
Hans Bakker - Johan Kos
2869106
Biofotonica en medische beeldverwerking  (De Groot)
Hans Bakker - Johan Kos
2869107
Biofotonica en medische beeldverwerking  (Iannuzzi)
Hans Bakker - Johan Kos
2880100
S&F labondersteuning
Roald Boegschoten - Fred Wolff
2880118
Centrale Onderwijs Voorziening
Dick v Iperen - Rob Stoevelaar - Sander Biersteker
2881100
Biomoleculaire Analyse en Spectroscopie
Dick v Iperen - Rob Stoevelaar - Sander Biersteker
2883100
Medicinal Chemistry
Roald Boegschoten - Fred Wolff
2885100
Org.en Anorg. Chemie
Roald Boegschoten - Fred Wolff
2887100
Moluculaire Toxicologie
Roald Boegschoten - Fred Wolff
2906101
Onderwijsbureau
Roald Boegschoten - Fred Wolff
2911116
Optische Componenten
Ramon Parmessar - Mike de Jong
2911701
ASI
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2922101
Lab. Microanalyse
Hans Bakker - Johan Kos
2922101
Paleoklimatologie en Geomorfologie
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2922104
Lab. Sedimentanalyse en  Fission Track lab
Jacob Arends - Rob vd Geer
2923101
Subafdeling Isotopengeochemie
Hans Bakker - Johan Kos
2923101
Petrologie
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2923103
Lab. Geochemische Analyse
Hans Bakker - Johan Kos
2923103
Lab. Massaspectrometrie
Hans Bakker - Johan Kos
2923105
Lab. Mineraalscheiding
Jacob Arends - Rob vd Geer
2924101
Hydrologie en Geo-Milieuwetenschappen
Hans Bakker - Johan Kos
2924101
Sedimentologie
Jacob Arends - Rob vd Geer
2924101
Veldwerkmagazijn
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2924105
Lab. Gesteentebewerking
Jacob Arends - Rob vd Geer
2925101
Tektoniek
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2925535
Teclab
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2932101
Integrated Solid Earth Sciences (ISES)
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2951101
Moleculaire Microbiologie
Dick v Iperen - Rob Stoevelaar - Sander Biersteker
2952101
Moleculaire Celfysiologie
Dick v Iperen - Rob Stoevelaar - Sander Biersteker
2953101
Structuurbiologie
Roald Boegschoten - Fred Wolff
2954101
Ontwikkelingsgenetica
Roald Boegschoten - Fred Wolff
2961101
Exp. Neurofysiologie (CNCR)
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2962101
Functionele genoomanalyse
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2962221
VUMC\Genoomanalyse
Roald Boegschoten - Fred Wolff
2963101
Moleculaire Cel Neurobiologie
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2964101
Neurobiologie van Gedrag (Pieneman)
Rogier Elsinga - Pierre Noordeloos
2971101
Dierecologie
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2972101
Systeemecologie
Mike de Jong - Jurriaan Tamis
2982113
Inst.v.milieu vraagst.
Dick v Iperen - Rob Stoevelaar - Sander Biersteker
3008101
UPC
Dick v Iperen - Rob Stoevelaar - Sander Biersteker